Over WOODAN

WOODAN is een in Nederland gevestigde, internationale stichting

Informatie over ons

WOODAN is een gratis te gebruiken, openbare web-database over archeologische houtvondsten. Iedereen kan hier snel en gemakkelijk naar archeologische informatie zoeken. Het systeem is in 2015 gestart vanuit een door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (NL) gesubsidieerd project. Het doel van dit project was om een synthetiserend onderzoek te doen naar alle houtvondsten in alle Malta-publicaties vanaf 1997. Verschillende bedrijven en verschillende houtspecialisten zijn hiermee aan de slag gegaan en hier is in 2017 de publicatie Uit het Juiste Hout Gesneden uit voortgekomen. Waar dat boek zich vooral richtte op het categoriseren en beschrijven van het vele archeologische hout, is WOODAN gelanceert als een soort van naslagwerk, waar alle vondsten in konden worden teruggezocht.

Over WOODAN

Openbare webdatabase voor archeologische artefacten van hout

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben we WOODAN een onafhankelijke basis kunnen geven. In 2018 is de database ondergebracht bij de nieuw opgerichte Stichting WOODAN. De stichting heeft twee doelstellingen: het verzamelen en publiceren van informatie over archeologische houtvondsten en het stimuleren van onderzoek naar archeologisch hout. Stichting WOODAN heeft benoemd dat ze een onafhankelijke stichting wil zijn, waarbij het maken van winst uitdrukkelijk geen doelstelling is. Vanuit deze basis hopen we het systeem via subsidies of donateurs te kunnen door-ontwikkelen.

Stichting WOODAN heeft in Nederland de ANBI status gekregen, wat betekent dat het een stichting is voor het algemeen belang en dat giften aftrekbaar zijn van de (Nederlandse) belasting. Ons ANBI-nummer is: RSIN 859105684.

Het bestuur

De kracht van WOODAN zit in het bundelen van verschillende specialismen

Stephan Nicolaij

Archeoloog, programmeur

Stephan is de secretaris van WOODAN en is als programmeur verbonden aan Qursi Software

Jelte van der Laan

Archeoloog, houtspecialist

Jelte is de penningmeester van WOODAN en is als houtspecialist verbonden aan Cambium Botany.

Silke Lange

Archeoloog, houtspecialist

Silke is de voorzitter van WOODAN en is als houtspecialist verbonden aan Biax Consult.