WOODAN nummer 27398000

Kwiatków , Polen

Findings

Houtsoort Incognita
Object Schorscontainer
Samengesteld Single

Location

Land Polen
Gemeente Brudzew
Plaats Kwiatków
Vindplaats Kwiatków 11 (AZP 59 - 44 / 63)
Adres Kwiatków 11
Jaar van opgraving 2014
X coordinaat plaats 52,102050
Y coordinaat plaats 18,678340
Latitude 52.102050
Longitude 18.678340

Details

Aantal fragmenten 1
Natuurlijke conservering Waterverzadigd
Bewerkt Ja
Maximale lengte 15.0
Object diameter maximal 23.0

Context

Spoorinterpretatie Waterput
Beginperiode Romeinse Tijd
Eindperiode Romeinse Tijd
Startdatum 10
Einddatum 375
Spoor 8514

Documentation

Conservatie EMPTY
Publicatie 1 Piotrowska Magdalena 2019 Zaczerpn?? wody. Sposoby u?ytkowania studni w pradziejach na przyk?adzie znalezisk zwi?zanych z kultur? przeworsk? / Drawing water. The uses of water wells in Prehistory on the example of finds related to the Przeworsk culture. W: Marek Ol?dzki, Andrzej Micha?owski, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska (red.), Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewn?trzne, ?ód?. s. 179-19.
Gebruiker Magda Piotrowska
Gebruiksrecht 12-9-2021